مادینات زاید : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مادینات زاید : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر عجمان 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
العین 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
البرعیمی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
خانم 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
الکوئز 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
الصحار 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
زید 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
شهر دبی 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر فجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
غیاثی 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
هتا 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ایبری 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
جبل علی 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
کالبا 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
واحه لیوا 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
مادینات زاید 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
راس الخیمه 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
روایس 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر شارجه 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ام القوین 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار

مادینات زاید : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر عجمان 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
العین 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
البرعیمی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
خانم 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
الکوئز 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
الصحار 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
زید 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
شهر دبی 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر فجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
غیاثی 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
هتا 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ایبری 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
جبل علی 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
کالبا 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
واحه لیوا 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
مادینات زاید 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
راس الخیمه 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
روایس 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر شارجه 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ام القوین 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار