مادینات زاید : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مادینات زاید : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر عجمان 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
خانم 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الکوئز 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
زید 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
شهر دبی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر فجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
غیاثی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
هتا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
جبل علی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
کالبا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
واحه لیوا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
راس الخیمه 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
روایس 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر شارجه 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ام القوین 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار

مادینات زاید : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر عجمان 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
خانم 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الکوئز 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
زید 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
شهر دبی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر فجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
غیاثی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
هتا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
جبل علی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
کالبا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
واحه لیوا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
راس الخیمه 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
روایس 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر شارجه 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ام القوین 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار