مادینات زاید : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مادینات زاید : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
شهر عجمان 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
العین 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
البرعیمی 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
الخور 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
خانم 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
الکوئز 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
الریان 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
الصحار 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
الوکره 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
زید 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
دوحه 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
شهر دبی 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
شهر فجیره 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
غیاثی 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
هتا 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
ایبری 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
جبل علی 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
کالبا 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
واحه لیوا 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
مادینات زاید 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
راس الخیمه 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
روایس 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
شهر شارجه 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
ام القوین 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
ام صلال محمد 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار

مادینات زاید : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
شهر عجمان 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
العین 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
البرعیمی 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
الخور 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
خانم 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
الکوئز 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
الریان 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
الصحار 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
الوکره 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
زید 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
دوحه 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
شهر دبی 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
شهر فجیره 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
غیاثی 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
هتا 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
ایبری 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
جبل علی 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
کالبا 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
واحه لیوا 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
مادینات زاید 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
راس الخیمه 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
روایس 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
شهر شارجه 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
ام القوین 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
ام صلال محمد 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار