مادینات زاید : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مادینات زاید : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
زید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار

مادینات زاید : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
زید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار