بودایا, بحرین : قیمت طلا

بودایا : نرخ طلای 24 کارات

15 جولای 2024
BHD .د.ب30.10
+0.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب+0.00
13 جولای 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب-0.10
12 جولای 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.10
11 جولای 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب+0.30
10 جولای 2024 BHD .د.ب29.50 BHD .د.ب+0.30
09 جولای 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب+0.10
08 جولای 2024 BHD .د.ب29.10 BHD .د.ب-0.40
07 جولای 2024 BHD .د.ب29.50 BHD .د.ب+0.00
06 جولای 2024 BHD .د.ب29.50 BHD .د.ب+0.10
05 جولای 2024 BHD .د.ب29.40 BHD .د.ب+0.20
بودایا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.90
بودایا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.80
بودایا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب29.39
بودایا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب28.80
بودایا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) BHD .د.ب29.80
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.30
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.40
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب28.76
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب28.80
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب28.80
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.90
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.50
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب29.11
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب28.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب28.90
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب27.90
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب28.93
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب27.90
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب28.40
بودایا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

بودایا : نرخ طلای 22 کارات

15 جولای 2024
BHD .د.ب28.30
+0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
13 جولای 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
12 جولای 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
11 جولای 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.40
10 جولای 2024 BHD .د.ب27.70 BHD .د.ب+0.20
09 جولای 2024 BHD .د.ب27.50 BHD .د.ب+0.10
08 جولای 2024 BHD .د.ب27.40 BHD .د.ب-0.40
07 جولای 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب+0.00
06 جولای 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب+0.00
05 جولای 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب+0.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب28.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب27.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب27.68
بودایا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب27.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) BHD .د.ب28.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.50
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.70
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب27.05
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب27.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب27.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب28.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.80
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب27.38
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب26.90
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب27.20
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.90
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب27.23
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب26.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب26.80
بودایا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار