دوحه, قطر : قیمت طلا

دوحه : نرخ طلای 24 کارات

20 ممکن است 2024
QAR ﷼297.00
+3.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 QAR ﷼294.00 QAR ﷼+0.00
18 ممکن است 2024 QAR ﷼294.00 QAR ﷼+1.00
17 ممکن است 2024 QAR ﷼293.00 QAR ﷼+4.50
16 ممکن است 2024 QAR ﷼288.50 QAR ﷼-1.00
15 ممکن است 2024 QAR ﷼289.50 QAR ﷼+3.50
14 ممکن است 2024 QAR ﷼286.00 QAR ﷼+1.50
13 ممکن است 2024 QAR ﷼284.50 QAR ﷼-2.50
12 ممکن است 2024 QAR ﷼287.00 QAR ﷼+0.00
11 ممکن است 2024 QAR ﷼287.00 QAR ﷼-1.50
10 ممکن است 2024 QAR ﷼288.50 QAR ﷼+5.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼294.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼280.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼285.53
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼280.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) QAR ﷼294.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼291.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼272.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼284.65
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼272.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼280.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼272.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼253.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼264.17
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼253.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼272.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼250.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼243.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼248.03
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼250.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) QAR ﷼250.50
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

دوحه : نرخ طلای 22 کارات

20 ممکن است 2024
QAR ﷼278.00
+2.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 QAR ﷼275.50 QAR ﷼+0.00
18 ممکن است 2024 QAR ﷼275.50 QAR ﷼+0.50
17 ممکن است 2024 QAR ﷼275.00 QAR ﷼+4.50
16 ممکن است 2024 QAR ﷼270.50 QAR ﷼-1.00
15 ممکن است 2024 QAR ﷼271.50 QAR ﷼+3.50
14 ممکن است 2024 QAR ﷼268.00 QAR ﷼+1.50
13 ممکن است 2024 QAR ﷼266.50 QAR ﷼-3.00
12 ممکن است 2024 QAR ﷼269.50 QAR ﷼+0.00
11 ممکن است 2024 QAR ﷼269.50 QAR ﷼-1.00
10 ممکن است 2024 QAR ﷼270.50 QAR ﷼+4.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼275.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼262.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼267.76
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼263.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) QAR ﷼275.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼273.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼255.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼266.94
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼255.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼262.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼256.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼238.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼248.25
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼238.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼256.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼236.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼229.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼233.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼236.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) QAR ﷼236.00
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار