سلاله, عمان : قیمت طلا

سلاله : نرخ طلای 24 کارات

15 جولای 2024
OMR ﷼30.95
+0.25
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.00
13 جولای 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.15
12 جولای 2024 OMR ﷼30.55 OMR ﷼-0.25
11 جولای 2024 OMR ﷼30.80 OMR ﷼+0.50
10 جولای 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼+0.30
09 جولای 2024 OMR ﷼30.00 OMR ﷼+0.00
08 جولای 2024 OMR ﷼30.00 OMR ﷼-0.40
07 جولای 2024 OMR ﷼30.40 OMR ﷼+0.00
06 جولای 2024 OMR ﷼30.40 OMR ﷼+0.10
05 جولای 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼+0.30
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼30.80
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.60
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼30.24
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼29.75
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) OMR ﷼30.70
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼30.25
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.20
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼29.61
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼29.65
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼29.60
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼30.90
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.25
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼29.92
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼29.25
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼29.85
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼30.70
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼28.60
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼29.79
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼28.60
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼29.45
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 کارات

15 جولای 2024
OMR ﷼29.40
+0.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 OMR ﷼29.10 OMR ﷼+0.00
13 جولای 2024 OMR ﷼29.10 OMR ﷼+0.10
12 جولای 2024 OMR ﷼29.00 OMR ﷼-0.25
11 جولای 2024 OMR ﷼29.25 OMR ﷼+0.45
10 جولای 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼+0.30
09 جولای 2024 OMR ﷼28.50 OMR ﷼+0.00
08 جولای 2024 OMR ﷼28.50 OMR ﷼-0.35
07 جولای 2024 OMR ﷼28.85 OMR ﷼+0.00
06 جولای 2024 OMR ﷼28.85 OMR ﷼+0.05
05 جولای 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼+0.65
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼29.25
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.75
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼28.61
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼27.90
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) OMR ﷼29.10
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼28.70
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.55
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼27.90
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼28.15
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼27.80
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼29.30
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.80
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼28.42
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼27.80
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼28.35
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼29.15
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.20
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼28.31
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼27.20
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼28.00
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار