سلاله, عمان : قیمت طلا

سلاله : نرخ طلای 24 کارات

30 ژوئن 2022
OMR ﷼23.10
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10 OMR ﷼-0.30
29 ژوئن 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.05
28 ژوئن 2022 OMR ﷼23.35 OMR ﷼-0.10
27 ژوئن 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.05
26 ژوئن 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.00
25 ژوئن 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.00
24 ژوئن 2022 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.05
23 ژوئن 2022 OMR ﷼23.45 OMR ﷼-0.10
22 ژوئن 2022 OMR ﷼23.55 OMR ﷼+0.05
21 ژوئن 2022 OMR ﷼23.50 OMR ﷼-0.05
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی () OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼23.95
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.10
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼23.57
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼23.45
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼23.10
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼24.30
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.05
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼23.70
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼24.25
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼23.65
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼25.45
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.10
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼24.81
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼24.65
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼24.25
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 کارات

30 ژوئن 2022
OMR ﷼22.15
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15 OMR ﷼-0.30
29 ژوئن 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
28 ژوئن 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.05
27 ژوئن 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
26 ژوئن 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.00
25 ژوئن 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.00
24 ژوئن 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.05
23 ژوئن 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼-0.10
22 ژوئن 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.05
21 ژوئن 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.05
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی () OMR ﷼
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼22.95
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.15
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼22.58
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼22.50
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼22.15
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼23.25
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.10
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼22.71
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼23.20
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼22.70
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼24.35
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.10
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.72
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼23.60
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼23.20
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار