سلاله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سلاله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 03 اکتبر 2023 OMR ﷼23.30
سلاله : قیمت طلای 22 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 03 اکتبر 2023 OMR ﷼22.35
سلاله : قیمت طلای 22 عیار