سلاله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سلاله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
سلاله : قیمت طلای 22 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
سلاله : قیمت طلای 22 عیار