سلاله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سلاله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
سلاله : قیمت طلای 22 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
سلاله : قیمت طلای 22 عیار