سلاله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سلاله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
سلاله : قیمت طلای 22 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
سلاله : قیمت طلای 22 عیار