سلاله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سلاله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سلاله : قیمت طلای 22 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
سلاله 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سلاله : قیمت طلای 22 عیار