الوکره, قطر : قیمت طلا

الوکره : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 جولای 2021
QAR ﷼228.56
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
23 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
22 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
21 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼-1.09
20 جولای 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
19 جولای 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
18 جولای 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
17 جولای 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
16 جولای 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼-1.64
15 جولای 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼231.29
الوکره نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.83
الوکره نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼228.72
الوکره نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼225.83
الوکره نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) QAR ﷼228.56
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼241.65
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.11
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼232.27
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼241.65
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼223.11
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼240.02
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼233.98
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼225.83
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼240.02
الوکره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼226.93
الوکره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.20
الوکره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼223.23
الوکره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼218.20
الوکره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼225.83
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الوکره : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 جولای 2021
QAR ﷼209.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
23 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
22 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
21 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼-1.00
20 جولای 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
19 جولای 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
18 جولای 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
17 جولای 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
16 جولای 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼-1.50
15 جولای 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼207.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼209.65
الوکره نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼207.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) QAR ﷼209.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼221.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼204.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼212.90
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼221.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼204.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼220.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼214.47
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼207.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼220.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼208.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼200.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼204.62
الوکره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼200.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼207.00
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار