الوکره, قطر : قیمت طلا

الوکره : نرخ طلای 24 کارات

29 نوامبر 2023
QAR ﷼250.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00 QAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 QAR ﷼246.00 QAR ﷼+0.50
26 نوامبر 2023 QAR ﷼245.50 QAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 QAR ﷼245.50 QAR ﷼+0.50
24 نوامبر 2023 QAR ﷼245.00 QAR ﷼+1.00
23 نوامبر 2023 QAR ﷼244.00 QAR ﷼+0.00
22 نوامبر 2023 QAR ﷼244.00 QAR ﷼-2.00
21 نوامبر 2023 QAR ﷼246.00 QAR ﷼+4.50
20 نوامبر 2023 QAR ﷼241.50 QAR ﷼-1.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼250.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼238.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼242.93
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼244.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) QAR ﷼250.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼246.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼235.56
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼227.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼244.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼238.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼227.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼235.32
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼237.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼227.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼239.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼232.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼235.32
الوکره نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼238.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼239.00
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الوکره : نرخ طلای 22 کارات

29 نوامبر 2023
QAR ﷼235.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50 QAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼+0.50
26 نوامبر 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 QAR ﷼231.00 QAR ﷼+0.50
24 نوامبر 2023 QAR ﷼230.50 QAR ﷼+0.50
23 نوامبر 2023 QAR ﷼230.00 QAR ﷼+0.00
22 نوامبر 2023 QAR ﷼230.00 QAR ﷼-1.50
21 نوامبر 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼+4.00
20 نوامبر 2023 QAR ﷼227.50 QAR ﷼-1.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼235.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼228.76
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼229.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) QAR ﷼235.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼231.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼221.98
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼214.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼230.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼214.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼221.80
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼224.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼214.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼225.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼219.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼221.77
الوکره نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼225.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼225.00
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار