به عنوان سلیمیه, کویت : قیمت طلا

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 24 کارات

02 اکتبر 2023
KWD د.ك18.90
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 اکتبر 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
30 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك-0.10
29 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك+0.00
28 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك-0.25
27 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.25 KWD د.ك-0.20
26 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك-0.10
25 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
24 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
23 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
22 سپتامبر 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (01 اکتبر) KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.80
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.53
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك19.80
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك19.80
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.25
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك19.47
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك19.70
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك19.80
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك19.95
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.35
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك19.72
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك19.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك19.90
به عنوان سلیمیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 22 کارات

02 اکتبر 2023
KWD د.ك17.90
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 اکتبر 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
30 سپتامبر 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك-0.10
29 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
28 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.00 KWD د.ك-0.20
27 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.20 KWD د.ك-0.20
26 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك-0.10
25 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
24 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
23 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
22 سپتامبر 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (01 اکتبر) KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.75
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.50
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك18.75
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك18.75
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.25
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك18.47
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك18.70
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك18.75
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.35
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك18.67
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك18.40
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك18.90
به عنوان سلیمیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار