بورایدا, عربستان سعودی : قیمت طلا

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات

23 اکتبر 2021
SAR ﷼226.93
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼-2.18
22 اکتبر 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+3.28
21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+0.00
20 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+0.00
19 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+2.18
18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼-1.09
15 اکتبر 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-2.19
14 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼229.11
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼222.56
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼224.41
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼223.65
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) SAR ﷼226.93
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼225.62
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼230.20
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼222.56
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼226.50
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼229.11
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼230.20
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼228.48
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼224.74
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼229.11
بورایدا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 کارات

23 اکتبر 2021
SAR ﷼208.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼-2.00
22 اکتبر 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+3.00
21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+0.00
20 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+0.00
19 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+2.00
18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-1.00
15 اکتبر 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
14 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼210.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼204.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼205.70
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼205.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) SAR ﷼208.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼206.80
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼211.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼204.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼207.61
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼210.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼211.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼209.42
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼206.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼210.00
بورایدا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار