بورایدا, عربستان سعودی : قیمت طلا

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات

23 آوریل 2024
SAR ﷼290.00
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 آوریل 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-7.00
21 آوریل 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+0.00
20 آوریل 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+1.00
19 آوریل 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+1.00
18 آوریل 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+1.00
17 آوریل 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+0.00
16 آوریل 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+2.00
15 آوریل 2024 SAR ﷼293.00 SAR ﷼+1.00
14 آوریل 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼+0.00
13 آوریل 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼-1.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼298.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼279.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼291.40
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼279.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (22 آوریل) SAR ﷼291.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼279.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼259.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼270.07
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼259.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼279.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼256.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼250.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼253.72
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼255.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) SAR ﷼256.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼257.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼253.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼256.23
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼257.00
بورایدا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼255.00
بورایدا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 کارات

23 آوریل 2024
SAR ﷼267.00
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 آوریل 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-6.00
21 آوریل 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
20 آوریل 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
19 آوریل 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+1.00
18 آوریل 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+1.00
17 آوریل 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+0.00
16 آوریل 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+2.00
15 آوریل 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼+1.00
14 آوریل 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+0.00
13 آوریل 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼-1.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼274.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼257.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼268.45
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼257.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (22 آوریل) SAR ﷼268.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼257.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼239.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼249.10
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼239.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼257.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼236.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼230.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼233.90
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼235.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) SAR ﷼236.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼237.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼233.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼236.30
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼237.00
بورایدا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼235.00
بورایدا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار