بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
تگرگ 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
هافر آل باطین 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
تگرگ 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
هافر آل باطین 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار