بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
تگرگ 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
هافر آل باطین 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
تگرگ 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
هافر آل باطین 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار