بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
تگرگ 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
هافر آل باطین 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
تگرگ 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
هافر آل باطین 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار