بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 05 ژوئن 2023 SAR ﷼246.00
تگرگ 05 ژوئن 2023 SAR ﷼246.00
هافر آل باطین 05 ژوئن 2023 SAR ﷼246.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 05 ژوئن 2023 SAR ﷼227.00
تگرگ 05 ژوئن 2023 SAR ﷼227.00
هافر آل باطین 05 ژوئن 2023 SAR ﷼227.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار