بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
تگرگ 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
هافر آل باطین 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
تگرگ 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
هافر آل باطین 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار