بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
تگرگ 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
هافر آل باطین 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
تگرگ 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
هافر آل باطین 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار