بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
تگرگ 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
هافر آل باطین 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
تگرگ 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
هافر آل باطین 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار