بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
تگرگ 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
هافر آل باطین 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
تگرگ 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
هافر آل باطین 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار