غیاثی, امارات متحده عربی : قیمت طلا

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات

17 ژوئن 2024
AED د.إ281.00
-1.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.00
15 ژوئن 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.25
14 ژوئن 2024 AED د.إ282.25 AED د.إ+2.75
13 ژوئن 2024 AED د.إ279.50 AED د.إ-2.25
12 ژوئن 2024 AED د.إ281.75 AED د.إ+1.50
11 ژوئن 2024 AED د.إ280.25 AED د.إ+1.00
10 ژوئن 2024 AED د.إ279.25 AED د.إ+1.50
09 ژوئن 2024 AED د.إ277.75 AED د.إ+0.00
08 ژوئن 2024 AED د.إ277.75 AED د.إ-1.25
07 ژوئن 2024 AED د.إ279.00 AED د.إ-7.00
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ286.00
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ277.75
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ281.23
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ281.75
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) AED د.إ282.50
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ294.00
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ277.50
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ284.80
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ278.75
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ284.25
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ291.25
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ271.75
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ283.03
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ271.75
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ279.75
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ270.50
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ251.50
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ262.07
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ251.50
غیاثی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ270.50
غیاثی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 کارات

17 ژوئن 2024
AED د.إ260.25
-1.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.00
15 ژوئن 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.50
14 ژوئن 2024 AED د.إ261.25 AED د.إ+2.50
13 ژوئن 2024 AED د.إ258.75 AED د.إ-2.25
12 ژوئن 2024 AED د.إ261.00 AED د.إ+1.50
11 ژوئن 2024 AED د.إ259.50 AED د.إ+1.00
10 ژوئن 2024 AED د.إ258.50 AED د.إ+1.25
09 ژوئن 2024 AED د.إ257.25 AED د.إ+0.00
08 ژوئن 2024 AED د.إ257.25 AED د.إ-1.25
07 ژوئن 2024 AED د.إ258.50 AED د.إ-6.25
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ264.75
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ257.25
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ260.47
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ261.00
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) AED د.إ261.75
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ272.25
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ257.00
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ263.70
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ258.25
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ263.00
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ269.50
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ251.75
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ262.09
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ251.75
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ259.00
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ250.50
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ232.75
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ242.66
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ232.75
غیاثی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ250.50
غیاثی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار