قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50