قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00