قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
الریان 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
الوکره 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
دوحه 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
ام صلال محمد 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
الریان 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
الوکره 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
دوحه 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
ام صلال محمد 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00