قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
الریان 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
الوکره 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
دوحه 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
ام صلال محمد 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
الریان 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
الوکره 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
دوحه 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
ام صلال محمد 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00