هاوالی, کویت : قیمت طلا

هاوالی : نرخ طلای 24 کارات

01 ژانویه 1970
KWD د.ك0.00
-18.55
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
25 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
24 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 جولای 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
19 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
18 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
17 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك-0.11
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.66
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.22
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك18.50
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك18.22
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (26 جولای) KWD د.ك18.55
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك19.53
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.11
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك18.81
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك19.53
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك18.11
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.16
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك18.94
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك18.16
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك19.42
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.44
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك18.11
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك18.27
هاوالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هاوالی : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
KWD د.ك0.00
-17.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
25 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
24 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 جولای 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
18 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
17 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.10
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك17.10
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.70
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك16.96
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك16.70
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (26 جولای) KWD د.ك17.00
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.60
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك17.24
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك17.90
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك16.60
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك17.36
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك16.65
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك17.80
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.90
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.60
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك16.75
هاوالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار