شهر دبی, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر دبی : نرخ طلای 24 کارات

امروز 24 اکتبر 2021
AED د.إ222.56
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56 AED د.إ-2.18
22 اکتبر 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ+3.81
21 اکتبر 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.00
20 اکتبر 2021 AED د.إ220.93 AED د.إ+0.28
19 اکتبر 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+1.09
18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56 AED د.إ+0.27
17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ+0.00
16 اکتبر 2021 AED د.إ219.29 AED د.إ-0.82
15 اکتبر 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-2.72
14 اکتبر 2021 AED د.إ222.83 AED د.إ+1.36
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ224.74
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ217.38
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ219.75
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ218.20
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) AED د.إ222.56
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ226.93
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ215.20
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ220.77
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ225.02
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ216.29
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ227.20
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ213.83
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ221.73
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ225.29
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ225.29
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ226.93
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ220.93
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ224.17
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ220.93
شهر دبی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ225.29
شهر دبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر دبی : نرخ طلای 22 کارات

امروز 24 اکتبر 2021
AED د.إ204.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00 AED د.إ-2.00
22 اکتبر 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ+3.50
21 اکتبر 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.00
20 اکتبر 2021 AED د.إ202.50 AED د.إ+0.25
19 اکتبر 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+1.00
18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25 AED د.إ+0.25
17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ+0.00
16 اکتبر 2021 AED د.إ201.00 AED د.إ-0.75
15 اکتبر 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-2.50
14 اکتبر 2021 AED د.إ204.25 AED د.إ+1.25
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ206.00
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ199.25
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ201.42
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ200.00
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) AED د.إ204.00
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ208.00
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ197.25
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ202.36
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ206.25
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ198.25
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ208.25
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ196.00
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ203.23
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ206.50
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ206.50
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ208.00
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ202.50
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ205.48
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ202.50
شهر دبی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ206.50
شهر دبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار