نزاوا, عمان : قیمت طلا

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات

19 جولای 2024
OMR ﷼30.85
-0.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
18 جولای 2024 OMR ﷼31.35 OMR ﷼-0.10
17 جولای 2024 OMR ﷼31.45 OMR ﷼+0.20
16 جولای 2024 OMR ﷼31.25 OMR ﷼+0.30
15 جولای 2024 OMR ﷼30.95 OMR ﷼+0.25
14 جولای 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.00
13 جولای 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.15
12 جولای 2024 OMR ﷼30.55 OMR ﷼-0.25
11 جولای 2024 OMR ﷼30.80 OMR ﷼+0.50
10 جولای 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼+0.30
09 جولای 2024 OMR ﷼30.00 OMR ﷼+0.00
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼31.45
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.60
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼30.47
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼29.75
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (18 جولای) OMR ﷼31.35
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼30.25
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.20
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼29.61
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼29.65
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼29.60
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼30.90
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.25
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼29.92
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼29.25
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼29.85
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼30.70
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼28.60
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼29.79
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼28.60
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼29.45
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 کارات

19 جولای 2024
OMR ﷼29.30
-0.45
تاریخ قیمت تغییر دادن
18 جولای 2024 OMR ﷼29.75 OMR ﷼-0.10
17 جولای 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.20
16 جولای 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.25
15 جولای 2024 OMR ﷼29.40 OMR ﷼+0.30
14 جولای 2024 OMR ﷼29.10 OMR ﷼+0.00
13 جولای 2024 OMR ﷼29.10 OMR ﷼+0.10
12 جولای 2024 OMR ﷼29.00 OMR ﷼-0.25
11 جولای 2024 OMR ﷼29.25 OMR ﷼+0.45
10 جولای 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼+0.30
09 جولای 2024 OMR ﷼28.50 OMR ﷼+0.00
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼29.85
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.75
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼28.85
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼27.90
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (18 جولای) OMR ﷼29.75
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼28.70
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.55
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼27.90
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼28.15
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼27.80
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼29.30
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.80
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼28.42
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼27.80
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼28.35
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼29.15
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼28.31
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼27.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼28.00
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار