نزاوا, عمان : قیمت طلا

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات

27 نوامبر 2022
OMR ﷼22.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
25 نوامبر 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
24 نوامبر 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.15
22 نوامبر 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.10
21 نوامبر 2022 OMR ﷼22.45 OMR ﷼-0.15
20 نوامبر 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
19 نوامبر 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
18 نوامبر 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼-0.05
17 نوامبر 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.25
16 نوامبر 2022 OMR ﷼23.00 OMR ﷼+0.15
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.00
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.00
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.31
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼21.40
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) OMR ﷼22.65
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.25
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.10
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.51
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼21.30
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼21.20
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.25
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.10
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.67
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼21.80
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼21.35
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼23.10
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.00
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼22.63
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼22.70
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼22.00
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 کارات

27 نوامبر 2022
OMR ﷼21.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.05
25 نوامبر 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.05
24 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
22 نوامبر 2022 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.10
21 نوامبر 2022 OMR ﷼21.55 OMR ﷼-0.15
20 نوامبر 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼+0.00
19 نوامبر 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.10
18 نوامبر 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼-0.05
17 نوامبر 2022 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
16 نوامبر 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.10
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.05
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.43
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼20.60
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) OMR ﷼21.75
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼21.40
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.35
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼20.69
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼20.50
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼20.40
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼21.35
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.40
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼20.91
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼20.95
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼20.55
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼22.15
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.10
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼21.72
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼21.80
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼21.10
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار