نزاوا, عمان : قیمت طلا

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات

23 آوریل 2024
OMR ﷼29.65
-0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 آوریل 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.60
21 آوریل 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.00
20 آوریل 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.15
19 آوریل 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼-0.05
18 آوریل 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.00
17 آوریل 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.15
16 آوریل 2024 OMR ﷼30.20 OMR ﷼+0.25
15 آوریل 2024 OMR ﷼29.95 OMR ﷼+0.10
14 آوریل 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.00
13 آوریل 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.85
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼30.70
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼28.60
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼29.84
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼28.60
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (22 آوریل) OMR ﷼29.85
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼28.45
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼26.40
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼27.59
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼26.40
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼28.45
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼26.15
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.45
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼25.88
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼26.10
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) OMR ﷼26.15
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼26.20
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.75
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼26.13
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼26.20
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼26.05
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 کارات

23 آوریل 2024
OMR ﷼28.20
-0.15
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 آوریل 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.55
21 آوریل 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.00
20 آوریل 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.15
19 آوریل 2024 OMR ﷼28.75 OMR ﷼-0.05
18 آوریل 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼-0.05
17 آوریل 2024 OMR ﷼28.85 OMR ﷼+0.15
16 آوریل 2024 OMR ﷼28.70 OMR ﷼+0.25
15 آوریل 2024 OMR ﷼28.45 OMR ﷼+0.10
14 آوریل 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼+0.00
13 آوریل 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.80
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼29.15
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼28.35
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼27.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (22 آوریل) OMR ﷼28.35
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼27.10
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼26.28
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼25.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼27.10
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.95
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.30
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼24.71
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼24.90
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) OMR ﷼24.95
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.00
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.55
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.93
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.00
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼24.85
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار