نزاوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
همانطور که سیب الجدیده 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
بهله 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
باوشر 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
زید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مسقطی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
نزاوا 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
سور 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
همانطور که سیب الجدیده 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
بهله 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
باوشر 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
زید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مسقطی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
نزاوا 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
سور 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار