نزاوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
البرعیمی 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
خانم 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
الصحار 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
همانطور که سیب الجدیده 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
به عنوان Suwayq 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
بهله 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
بارکا 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
باوشر 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
زید 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
شهر فجیره 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
هتا 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
ایبری 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
کالبا 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
خور فکان 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
مسقطی 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
نزاوا 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
رستاق 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
سحام 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
سور 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
البرعیمی 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
خانم 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
الصحار 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
همانطور که سیب الجدیده 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
به عنوان Suwayq 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
بهله 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
بارکا 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
باوشر 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
زید 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
شهر فجیره 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
هتا 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
ایبری 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
کالبا 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
خور فکان 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
مسقطی 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
نزاوا 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
رستاق 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
سحام 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
سور 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار