الریان, قطر : قیمت طلا

الریان : نرخ طلای 24 کارات

امروز 29 جولای 2021
QAR ﷼231.29
+2.73
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.54
27 جولای 2021 QAR ﷼228.02 QAR ﷼-0.54
26 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
25 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
24 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
23 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
22 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
21 جولای 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼-1.09
20 جولای 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
19 جولای 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼231.29
الریان نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.83
الریان نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼228.68
الریان نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼225.83
الریان نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) QAR ﷼228.56
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼241.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.11
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼232.27
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼241.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼223.11
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼240.02
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼233.98
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼225.83
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼240.02
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼226.93
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼223.23
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼218.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼225.83
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الریان : نرخ طلای 22 کارات

امروز 29 جولای 2021
QAR ﷼212.00
+2.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.50
27 جولای 2021 QAR ﷼209.00 QAR ﷼-0.50
26 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
25 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
24 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
23 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
22 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
21 جولای 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼-1.00
20 جولای 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
19 جولای 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼207.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼209.61
الریان نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼207.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) QAR ﷼209.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼221.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼204.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼212.90
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼221.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼204.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼220.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼214.47
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼207.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼220.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼208.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼200.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼204.62
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼200.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼207.00
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار