الریان, قطر : قیمت طلا

الریان : نرخ طلای 24 کارات

21 ژانویه 2021
QAR ﷼235.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+2.72
20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+1.64
19 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
17 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
15 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼-1.09
13 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.54
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼230.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼235.45
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼237.84
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (21 ژانویه) QAR ﷼235.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼237.84
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼228.56
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.04
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼228.56
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼237.84
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.73
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼236.74
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼225.29
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼242.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼236.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼239.17
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼238.38
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼236.74
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الریان : نرخ طلای 22 کارات

21 ژانویه 2021
QAR ﷼216.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+2.50
20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+1.50
19 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
17 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
15 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼-1.00
13 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼215.81
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼218.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (21 ژانویه) QAR ﷼216.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼218.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼209.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼214.52
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼209.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼218.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼215.15
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼217.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼206.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼216.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼219.23
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼218.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼217.00
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار