الریان, قطر : قیمت طلا

الریان : نرخ طلای 24 کارات

04 فوریه 2023
QAR ﷼229.00
-2.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 فوریه 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼-4.50
02 فوریه 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+1.00
31 ژانویه 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
30 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
27 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
26 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
25 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼237.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼231.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼234.83
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼237.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (03 فوریه) QAR ﷼231.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼237.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼233.92
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (02 ژانویه) QAR ﷼224.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼236.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼221.40
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (02 دسامبر) QAR ﷼220.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (30 دسامبر) QAR ﷼224.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼219.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼201.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼213.52
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼204.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼217.00
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الریان : نرخ طلای 22 کارات

04 فوریه 2023
QAR ﷼216.00
-2.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 فوریه 2023 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-3.50
02 فوریه 2023 QAR ﷼222.00 QAR ﷼-1.00
01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.50
31 ژانویه 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
30 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
27 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
26 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
25 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼223.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼221.17
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼223.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (03 فوریه) QAR ﷼218.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼223.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼212.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼220.34
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (02 ژانویه) QAR ﷼212.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼222.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼211.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼208.86
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (02 دسامبر) QAR ﷼207.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (30 دسامبر) QAR ﷼211.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼206.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼191.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼201.86
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼193.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼205.00
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار