العین, امارات متحده عربی : قیمت طلا

العین : نرخ طلای 24 کارات

10 آوریل 2021
AED د.إ216.56
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 آوریل 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 آوریل 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
07 آوریل 2021 AED د.إ216.02 AED د.إ-0.27
06 آوریل 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ+1.64
05 آوریل 2021 AED د.إ214.65 AED د.إ-0.27
04 آوریل 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
03 آوریل 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.00
02 آوریل 2021 AED د.إ214.92 AED د.إ+0.54
01 آوریل 2021 AED د.إ214.38 AED د.إ+3.55
العین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ217.92
العین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ214.38
العین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ215.69
العین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ214.38
العین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) AED د.إ216.56
العین نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ216.56
العین نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ209.47
العین نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ213.76
العین نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ216.02
العین نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ210.83
العین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ231.56
العین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ215.47
العین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ224.11
العین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ231.56
العین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) AED د.إ215.47
العین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ241.93
العین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ226.93
العین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ231.45
العین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ235.65
العین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ229.38
العین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

العین : نرخ طلای 22 کارات

10 آوریل 2021
AED د.إ198.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 آوریل 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 آوریل 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
07 آوریل 2021 AED د.إ198.00 AED د.إ-0.25
06 آوریل 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ+1.50
05 آوریل 2021 AED د.إ196.75 AED د.إ-0.25
04 آوریل 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
03 آوریل 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.00
02 آوریل 2021 AED د.إ197.00 AED د.إ+0.50
01 آوریل 2021 AED د.إ196.50 AED د.إ+3.25
العین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ199.75
العین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ196.50
العین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ197.70
العین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ196.50
العین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) AED د.إ198.50
العین نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ198.50
العین نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ192.00
العین نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ195.94
العین نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ198.00
العین نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ193.25
العین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ212.25
العین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ197.50
العین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ205.42
العین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ212.25
العین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) AED د.إ197.50
العین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ221.75
العین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ208.00
العین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ212.15
العین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ216.00
العین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ210.25
العین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار