دیبا آل هیسن, امارات متحده عربی : قیمت طلا

دیبا آل هیسن : نرخ طلای 24 کارات

03 اکتبر 2023
AED د.إ221.25
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
02 اکتبر 2023 AED د.إ222.25 AED د.إ-1.50
01 اکتبر 2023 AED د.إ223.75 AED د.إ+0.00
30 سپتامبر 2023 AED د.إ223.75 AED د.إ-2.75
29 سپتامبر 2023 AED د.إ226.50 AED د.إ-0.25
28 سپتامبر 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ-1.75
27 سپتامبر 2023 AED د.إ228.50 AED د.إ-2.50
26 سپتامبر 2023 AED د.إ231.00 AED د.إ-2.25
25 سپتامبر 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
24 سپتامبر 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
23 سپتامبر 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ223.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ222.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ223.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ223.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (02 اکتبر) AED د.إ222.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ235.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ223.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ232.23
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ235.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ223.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ236.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ228.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ232.17
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ235.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ235.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ239.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ231.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ235.82
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ232.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ238.75
دیبا آل هیسن - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

دیبا آل هیسن : نرخ طلای 22 کارات

03 اکتبر 2023
AED د.إ205.00
-0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
02 اکتبر 2023 AED د.إ205.75 AED د.إ-1.50
01 اکتبر 2023 AED د.إ207.25 AED د.إ+0.00
30 سپتامبر 2023 AED د.إ207.25 AED د.إ-2.50
29 سپتامبر 2023 AED د.إ209.75 AED د.إ-0.25
28 سپتامبر 2023 AED د.إ210.00 AED د.إ-1.50
27 سپتامبر 2023 AED د.إ211.50 AED د.إ-2.50
26 سپتامبر 2023 AED د.إ214.00 AED د.إ-2.00
25 سپتامبر 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
24 سپتامبر 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
23 سپتامبر 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ207.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ205.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ206.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ207.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (02 اکتبر) AED د.إ205.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ218.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ207.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ215.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ218.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ207.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ218.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ211.75
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ214.96
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ218.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ218.00
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ221.50
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ214.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ218.37
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ215.25
دیبا آل هیسن نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) AED د.إ221.25
دیبا آل هیسن - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار