هوفوف, عربستان سعودی : قیمت طلا

هوفوف : نرخ طلای 24 کارات

20 آوریل 2024
SAR ﷼298.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 آوریل 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+0.00
20 آوریل 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+1.00
19 آوریل 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+1.00
18 آوریل 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+1.00
17 آوریل 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+0.00
16 آوریل 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+2.00
15 آوریل 2024 SAR ﷼293.00 SAR ﷼+1.00
14 آوریل 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼+0.00
13 آوریل 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼-1.00
12 آوریل 2024 SAR ﷼293.00 SAR ﷼+2.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼298.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼279.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼291.42
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼279.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (21 آوریل) SAR ﷼298.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼279.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼259.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼270.07
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼259.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼279.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼256.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼250.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼253.72
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼255.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) SAR ﷼256.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼257.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼253.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼256.23
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼257.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼255.00
هوفوف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هوفوف : نرخ طلای 22 کارات

20 آوریل 2024
SAR ﷼274.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 آوریل 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
20 آوریل 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
19 آوریل 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+1.00
18 آوریل 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+1.00
17 آوریل 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+0.00
16 آوریل 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+2.00
15 آوریل 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼+1.00
14 آوریل 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+0.00
13 آوریل 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼-1.00
12 آوریل 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼+2.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼274.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼257.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼268.47
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼257.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (21 آوریل) SAR ﷼274.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼257.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼239.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼249.10
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼239.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼257.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼236.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼230.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼233.90
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼235.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) SAR ﷼236.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼237.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼233.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼236.30
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼237.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼235.00
هوفوف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار