شهر شارجه, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر شارجه : نرخ طلای 24 کارات

امروز 27 ژانویه 2021
AED د.إ228.56
-1.91
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 ژانویه 2021 AED د.إ230.47 AED د.إ-0.82
25 ژانویه 2021 AED د.إ231.29 AED د.إ+1.09
24 ژانویه 2021 AED د.إ230.20 AED د.إ+0.00
23 ژانویه 2021 AED د.إ230.20 AED د.إ+1.64
22 ژانویه 2021 AED د.إ228.56 AED د.إ-2.18
21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.09
20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ+1.36
19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29 AED د.إ+0.55
18 ژانویه 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ+0.81
17 ژانویه 2021 AED د.إ226.93 AED د.إ+0.00
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ241.93
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ226.93
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ231.71
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ235.65
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (26 ژانویه) AED د.إ230.47
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ235.65
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ224.47
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ231.03
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ224.47
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ235.65
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ243.29
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ220.11
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ232.03
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ233.20
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ220.11
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ239.74
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ232.38
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ236.22
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ236.20
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ233.20
شهر شارجه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر شارجه : نرخ طلای 22 کارات

امروز 27 ژانویه 2021
AED د.إ209.50
-1.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 ژانویه 2021 AED د.إ211.25 AED د.إ-0.75
25 ژانویه 2021 AED د.إ212.00 AED د.إ+1.00
24 ژانویه 2021 AED د.إ211.00 AED د.إ+0.00
23 ژانویه 2021 AED د.إ211.00 AED د.إ+1.50
22 ژانویه 2021 AED د.إ209.50 AED د.إ-2.00
21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.00
20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ+1.25
19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.50
18 ژانویه 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ+0.75
17 ژانویه 2021 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ221.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ208.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ212.38
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ216.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (26 ژانویه) AED د.إ211.25
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ216.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ205.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ211.77
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ205.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ216.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ223.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ201.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ212.68
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ213.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ201.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ219.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ213.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ216.52
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ216.50
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ213.75
شهر شارجه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار