شهر شارجه, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر شارجه : نرخ طلای 24 کارات

24 ژوئن 2024
AED د.إ281.75
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ+0.00
22 ژوئن 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ-2.25
21 ژوئن 2024 AED د.إ283.25 AED د.إ+1.50
19 ژوئن 2024 AED د.إ281.75 AED د.إ+0.00
18 ژوئن 2024 AED د.إ281.75 AED د.إ+0.75
17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ-1.50
16 ژوئن 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.00
15 ژوئن 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.25
14 ژوئن 2024 AED د.إ282.25 AED د.إ+2.75
13 ژوئن 2024 AED د.إ279.50 AED د.إ-2.25
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ286.00
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ277.75
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ281.34
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ281.75
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) AED د.إ281.00
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ294.00
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ277.50
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ284.80
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ278.75
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ284.25
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ291.25
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ271.75
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ283.03
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ271.75
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ279.75
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ270.50
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ251.50
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ262.07
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ251.50
شهر شارجه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ270.50
شهر شارجه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر شارجه : نرخ طلای 22 کارات

24 ژوئن 2024
AED د.إ261.00
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ+0.00
22 ژوئن 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ-2.00
21 ژوئن 2024 AED د.إ262.25 AED د.إ+1.25
19 ژوئن 2024 AED د.إ261.00 AED د.إ+0.00
18 ژوئن 2024 AED د.إ261.00 AED د.إ+0.75
17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ-1.50
16 ژوئن 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.00
15 ژوئن 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.50
14 ژوئن 2024 AED د.إ261.25 AED د.إ+2.50
13 ژوئن 2024 AED د.إ258.75 AED د.إ-2.25
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ264.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ257.25
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ260.57
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ261.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) AED د.إ260.25
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ272.25
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ257.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ263.70
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ258.25
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ263.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ269.50
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ251.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ262.09
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ251.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ259.00
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ250.50
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ232.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ242.66
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ232.75
شهر شارجه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ250.50
شهر شارجه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار