سحام, عمان : قیمت طلا

سحام : نرخ طلای 24 کارات

امروز 24 اکتبر 2021
OMR ﷼24.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.06
22 اکتبر 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.17
21 اکتبر 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼-0.06
20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95 OMR ﷼+0.06
19 اکتبر 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼+0.16
18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼-0.11
15 اکتبر 2021 OMR ﷼23.84 OMR ﷼-0.22
14 اکتبر 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.06
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.51
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.74
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.51
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) OMR ﷼24.00
سحام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
سحام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.29
سحام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.87
سحام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼24.22
سحام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼23.62
سحام نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼24.38
سحام نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.13
سحام نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼23.90
سحام نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼24.22
سحام نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼24.22
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.78
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼24.15
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼23.78
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼24.22
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سحام : نرخ طلای 22 کارات

امروز 24 اکتبر 2021
OMR ﷼22.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼-0.05
22 اکتبر 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.15
21 اکتبر 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼-0.05
20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.05
19 اکتبر 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.15
18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼-0.10
15 اکتبر 2021 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
14 اکتبر 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.05
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.55
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.76
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼21.55
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) OMR ﷼22.00
سحام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
سحام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.35
سحام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.88
سحام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼22.20
سحام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼21.65
سحام نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼22.35
سحام نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.20
سحام نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼21.90
سحام نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼22.20
سحام نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼22.20
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.80
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼22.14
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼21.80
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼22.20
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار