جبل علی, امارات متحده عربی : قیمت طلا

جبل علی : نرخ طلای 24 کارات

17 آوریل 2021
AED د.إ220.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 آوریل 2021 AED د.إ220.65 AED د.إ+0.27
16 آوریل 2021 AED د.إ220.38 AED د.إ+2.46
15 آوریل 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+2.18
14 آوریل 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-1.37
13 آوریل 2021 AED د.إ217.11 AED د.إ+1.37
12 آوریل 2021 AED د.إ215.74 AED د.إ-0.82
11 آوریل 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.00
10 آوریل 2021 AED د.إ216.56 AED د.إ+0.27
09 آوریل 2021 AED د.إ216.29 AED د.إ-1.63
08 آوریل 2021 AED د.إ217.92 AED د.إ+1.90
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ220.65
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ214.38
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ216.53
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ214.38
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (17 آوریل) AED د.إ220.65
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ216.56
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ209.47
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ213.76
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ216.02
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ210.83
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ231.56
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ215.47
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ224.11
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ231.56
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) AED د.إ215.47
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ241.93
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ226.93
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ231.45
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ235.65
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ229.38
جبل علی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

جبل علی : نرخ طلای 22 کارات

17 آوریل 2021
AED د.إ202.25
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 آوریل 2021 AED د.إ202.25 AED د.إ+0.25
16 آوریل 2021 AED د.إ202.00 AED د.إ+2.25
15 آوریل 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+2.00
14 آوریل 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-1.25
13 آوریل 2021 AED د.إ199.00 AED د.إ+1.25
12 آوریل 2021 AED د.إ197.75 AED د.إ-0.75
11 آوریل 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.00
10 آوریل 2021 AED د.إ198.50 AED د.إ+0.25
09 آوریل 2021 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.50
08 آوریل 2021 AED د.إ199.75 AED د.إ+1.75
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ202.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ196.50
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ198.47
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ196.50
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (17 آوریل) AED د.إ202.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ198.50
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ192.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ195.94
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ198.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ193.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ212.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ197.50
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ205.42
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ212.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) AED د.إ197.50
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ221.75
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ208.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ212.15
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ216.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ210.25
جبل علی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار