جبل علی, امارات متحده عربی : قیمت طلا

جبل علی : نرخ طلای 24 کارات

30 نوامبر 2023
AED د.إ247.25
+0.25
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 AED د.إ247.00 AED د.إ+2.25
28 نوامبر 2023 AED د.إ244.75 AED د.إ+1.25
27 نوامبر 2023 AED د.إ243.50 AED د.إ+1.00
26 نوامبر 2023 AED د.إ242.50 AED د.إ+0.00
25 نوامبر 2023 AED د.إ242.50 AED د.إ+0.25
24 نوامبر 2023 AED د.إ242.25 AED د.إ+1.00
23 نوامبر 2023 AED د.إ241.25 AED د.إ-1.00
22 نوامبر 2023 AED د.إ242.25 AED د.إ+0.25
21 نوامبر 2023 AED د.إ242.00 AED د.إ+3.50
20 نوامبر 2023 AED د.إ238.50 AED د.إ-1.50
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ247.00
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ234.50
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ239.94
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ240.50
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) AED د.إ247.00
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ243.00
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ220.25
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ232.37
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ223.75
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ242.75
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ235.50
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ223.75
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ232.23
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ235.50
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ223.75
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ236.00
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ228.50
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ232.17
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ235.75
جبل علی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ235.50
جبل علی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

جبل علی : نرخ طلای 22 کارات

30 نوامبر 2023
AED د.إ229.00
+0.25
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 AED د.إ228.75 AED د.إ+2.00
28 نوامبر 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ+1.25
27 نوامبر 2023 AED د.إ225.50 AED د.إ+0.75
26 نوامبر 2023 AED د.إ224.75 AED د.إ+0.00
25 نوامبر 2023 AED د.إ224.75 AED د.إ+0.50
24 نوامبر 2023 AED د.إ224.25 AED د.إ+0.75
23 نوامبر 2023 AED د.إ223.50 AED د.إ-0.75
22 نوامبر 2023 AED د.إ224.25 AED د.إ+0.25
21 نوامبر 2023 AED د.إ224.00 AED د.إ+3.25
20 نوامبر 2023 AED د.إ220.75 AED د.إ-1.50
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ228.75
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ217.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ222.22
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ222.75
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) AED د.إ228.75
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ225.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ204.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ215.15
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ207.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ224.75
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ218.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ207.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ215.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ218.00
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ207.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ218.50
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ211.75
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ214.96
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ218.25
جبل علی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ218.00
جبل علی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار