غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الکوئز 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
شهر دبی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
غیاثی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
جبل علی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
واحه لیوا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
روایس 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر شارجه 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الکوئز 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
شهر دبی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
غیاثی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
جبل علی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
واحه لیوا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
روایس 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر شارجه 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار