غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
العین 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
الخور 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
الکوئز 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
الریان 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
الوکره 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
دوحه 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
شهر دبی 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
غیاثی 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
جبل علی 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
واحه لیوا 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
مادینات زاید 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
روایس 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
شهر شارجه 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
ام صلال محمد 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
العین 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
الخور 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
الکوئز 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
الریان 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
الوکره 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
دوحه 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
شهر دبی 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
غیاثی 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
جبل علی 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
واحه لیوا 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
مادینات زاید 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
روایس 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
شهر شارجه 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
ام صلال محمد 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار