غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار