مدینه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مدینه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
یانبو 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
یانبو 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار