مدینه : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

مدینه : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
مدینه 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
یانبو 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
مدینه : 22 کارات طلا قیمت

مدینه : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
مدینه 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
یانبو 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
مدینه : 22 کارات طلا قیمت