مدینه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مدینه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
یانبو 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
یانبو 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار