مدینه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مدینه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
یانبو 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
مدینه : قیمت طلای 22 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
یانبو 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار