مدینه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مدینه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
یانبو 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
مدینه : قیمت طلای 22 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
یانبو 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار