مدینه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مدینه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مدینه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
یانبو 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
مدینه : قیمت طلای 22 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
یانبو 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار