مدینه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مدینه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
یانبو 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
مدینه : قیمت طلای 22 عیار

مدینه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
مدینه 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
یانبو 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
مدینه : قیمت طلای 22 عیار