ابا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ابا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 05 جولای 2022 SAR ﷼227.00
القنفودها 05 جولای 2022 SAR ﷼227.00
خامس مشایط 05 جولای 2022 SAR ﷼227.00
نجران 05 جولای 2022 SAR ﷼227.00
ابا : قیمت طلای 22 عیار

ابا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 05 جولای 2022 SAR ﷼210.00
القنفودها 05 جولای 2022 SAR ﷼210.00
خامس مشایط 05 جولای 2022 SAR ﷼210.00
نجران 05 جولای 2022 SAR ﷼210.00
ابا : قیمت طلای 22 عیار