ابا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ابا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
القنفودها 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
خامس مشایط 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
نجران 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
ابا : قیمت طلای 22 عیار

ابا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
القنفودها 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
خامس مشایط 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
نجران 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
ابا : قیمت طلای 22 عیار