ابا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ابا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
القنفودها 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
خامس مشایط 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
نجران 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
ابا : قیمت طلای 22 عیار

ابا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
القنفودها 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
خامس مشایط 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
نجران 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
ابا : قیمت طلای 22 عیار