ابا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ابا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
القنفودها 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
خامس مشایط 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
نجران 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
ابا : قیمت طلای 22 عیار

ابا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
القنفودها 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
خامس مشایط 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
نجران 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
ابا : قیمت طلای 22 عیار