ابا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ابا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
القنفودها 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
خامس مشایط 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
نجران 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
ابا : قیمت طلای 22 عیار

ابا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
القنفودها 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
خامس مشایط 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
نجران 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
ابا : قیمت طلای 22 عیار