القنفودها : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

القنفودها : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
القنفودها 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
خامس مشایط 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
مکه 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
تا اگر 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار

القنفودها : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
القنفودها 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
خامس مشایط 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
مکه 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
تا اگر 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار