القنفودها : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

القنفودها : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
القنفودها 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خامس مشایط 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مکه 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تا اگر 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار

القنفودها : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
القنفودها 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خامس مشایط 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مکه 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تا اگر 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار