القنفودها : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

القنفودها : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
القنفودها 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خامس مشایط 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
مکه 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
تا اگر 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار

القنفودها : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
القنفودها 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خامس مشایط 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
مکه 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
تا اگر 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار