القنفودها : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

القنفودها : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
القنفودها 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
خامس مشایط 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
مکه 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
تا اگر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار

القنفودها : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
القنفودها 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
خامس مشایط 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
مکه 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
تا اگر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
القنفودها : قیمت طلای 22 عیار