تگرگ : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تگرگ : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
تگرگ 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
تگرگ : قیمت طلای 22 عیار

تگرگ : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
تگرگ 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
تگرگ : قیمت طلای 22 عیار