ها ایل : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

ها ایل : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
Buraidah 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
ها ایل 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
ها ایل : 22 کارات طلا قیمت

ها ایل : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
Buraidah 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
ها ایل 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
ها ایل : 22 کارات طلا قیمت