تگرگ : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تگرگ : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
تگرگ 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
تگرگ : قیمت طلای 22 عیار

تگرگ : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
تگرگ 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
تگرگ : قیمت طلای 22 عیار