تگرگ : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تگرگ : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
تگرگ 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
تگرگ : قیمت طلای 22 عیار

تگرگ : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
تگرگ 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
تگرگ : قیمت طلای 22 عیار