جده : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جده : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
مکه 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
تا اگر 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
یانبو 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
جده : قیمت طلای 22 عیار

جده : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
مکه 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
تا اگر 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
یانبو 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
جده : قیمت طلای 22 عیار