جده : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جده : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
مکه 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
تا اگر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
یانبو 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
جده : قیمت طلای 22 عیار

جده : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
مکه 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
تا اگر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
یانبو 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
جده : قیمت طلای 22 عیار