جده : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جده : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
مکه 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
تا اگر 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
یانبو 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
جده : قیمت طلای 22 عیار

جده : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
مکه 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
تا اگر 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
یانبو 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
جده : قیمت طلای 22 عیار