جده : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جده : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
مکه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
تا اگر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
یانبو 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
جده : قیمت طلای 22 عیار

جده : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
مکه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
تا اگر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
یانبو 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
جده : قیمت طلای 22 عیار