جده : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جده : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مکه 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تا اگر 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
یانبو 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
جده : قیمت طلای 22 عیار

جده : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مکه 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تا اگر 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
یانبو 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
جده : قیمت طلای 22 عیار