جده : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

جده : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
جده 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
مکه 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
تا اگر 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
یانبو 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
جده : 22 کارات طلا قیمت

جده : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
جده 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
مکه 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
تا اگر 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
یانبو 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
جده : 22 کارات طلا قیمت