جده : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جده : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
مکه 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
تا اگر 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
یانبو 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
جده : قیمت طلای 22 عیار

جده : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
مکه 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
تا اگر 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
یانبو 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
جده : قیمت طلای 22 عیار