خامس مشایط : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خامس مشایط : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
القنفودها 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خامس مشایط 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
نجران 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار

خامس مشایط : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
القنفودها 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خامس مشایط 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
نجران 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار