خامس مشایط : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خامس مشایط : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
القنفودها 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
خامس مشایط 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
نجران 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار

خامس مشایط : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
القنفودها 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
خامس مشایط 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
نجران 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار