خامس مشایط : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خامس مشایط : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
القنفودها 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خامس مشایط 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
نجران 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار

خامس مشایط : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
القنفودها 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خامس مشایط 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
نجران 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار