خامس مشایط : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خامس مشایط : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
القنفودها 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
خامس مشایط 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
نجران 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار

خامس مشایط : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
القنفودها 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
خامس مشایط 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
نجران 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
خامس مشایط : قیمت طلای 22 عیار