خارج : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خارج : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
خارج 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
ریاض 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
خارج : قیمت طلای 22 عیار

خارج : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
خارج 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
ریاض 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار