خارج : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خارج : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
خارج 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
ریاض 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار

خارج : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
خارج 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
ریاض 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار