خارج : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خارج : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
خارج 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
ریاض 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار

خارج : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
خارج 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
ریاض 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار