خرج : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

خرج : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
هوفف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
خرج 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
ریاض 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
خرج : 22 کارات طلا قیمت

خرج : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
هوفف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
خرج 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
ریاض 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
خرج : 22 کارات طلا قیمت