خارج : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خارج : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خارج 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
ریاض 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خارج : قیمت طلای 22 عیار

خارج : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خارج 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
ریاض 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار