خارج : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خارج : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
خارج 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
ریاض 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار

خارج : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
خارج 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
ریاض 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار