خارج : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خارج : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خارج 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
ریاض 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خارج : قیمت طلای 22 عیار

خارج : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خارج 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
ریاض 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خارج : قیمت طلای 22 عیار