واحه لیوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

واحه لیوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
العین 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
خانم 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
الکوئز 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر دبی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
غیاثی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
هتا 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
جبل علی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
واحه لیوا 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
مادینات زاید 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
روایس 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر شارجه 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار

واحه لیوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
العین 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
خانم 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
الکوئز 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر دبی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
غیاثی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
هتا 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
جبل علی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
واحه لیوا 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
مادینات زاید 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
روایس 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر شارجه 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار