واحه لیوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

واحه لیوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
العین 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
البرعیمی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
خانم 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
الکوئز 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
شهر دبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
غیاثی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
هتا 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
ایبری 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
جبل علی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
واحه لیوا 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
مادینات زاید 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
روایس 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
شهر شارجه 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار

واحه لیوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
العین 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
البرعیمی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
خانم 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
الکوئز 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
شهر دبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
غیاثی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
هتا 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
ایبری 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
جبل علی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
واحه لیوا 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
مادینات زاید 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
روایس 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
شهر شارجه 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار