واحه لیوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

واحه لیوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار

واحه لیوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار