واحه لیوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

واحه لیوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار

واحه لیوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار