واحه لیوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

واحه لیوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
العین 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
البرعیمی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
خانم 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
الکوئز 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
شهر دبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
غیاثی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
هتا 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
ایبری 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
جبل علی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
واحه لیوا 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
مادینات زاید 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
روایس 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
شهر شارجه 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار

واحه لیوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
العین 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
البرعیمی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
خانم 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
الکوئز 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
شهر دبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
غیاثی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
هتا 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
ایبری 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
جبل علی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
واحه لیوا 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
مادینات زاید 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
روایس 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
شهر شارجه 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار