مکه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مکه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
جده 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
مکه 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
تا اگر 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
مکه : قیمت طلای 22 عیار

مکه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
جده 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
مکه 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
تا اگر 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
مکه : قیمت طلای 22 عیار