مکه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مکه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
جده 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
مکه 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
تا اگر 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
مکه : قیمت طلای 22 عیار

مکه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
جده 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
مکه 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
تا اگر 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
مکه : قیمت طلای 22 عیار