مکه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مکه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
جده 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
مکه 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
تا اگر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
مکه : قیمت طلای 22 عیار

مکه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
جده 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
مکه 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
تا اگر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
مکه : قیمت طلای 22 عیار