مکه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مکه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
جده 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مکه 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تا اگر 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مکه : قیمت طلای 22 عیار

مکه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
جده 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مکه 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تا اگر 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مکه : قیمت طلای 22 عیار