مسقطی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مسقطی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
همانطور که سیب الجدیده 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
بهله 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
باوشر 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
زید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مسقطی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
نزاوا 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
سور 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار

مسقطی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
همانطور که سیب الجدیده 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
بهله 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
باوشر 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
زید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مسقطی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
نزاوا 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
سور 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار