نجران : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نجران : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
خامس مشایط 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
نجران 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
نجران : قیمت طلای 22 عیار

نجران : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
خامس مشایط 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
نجران 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار