نجران : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نجران : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
خامس مشایط 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
نجران 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار

نجران : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
خامس مشایط 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
نجران 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار