نجران : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نجران : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
خامس مشایط 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
نجران 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار

نجران : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
خامس مشایط 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
نجران 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار