نجران : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نجران : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
خامس مشایط 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
نجران 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار

نجران : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
خامس مشایط 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
نجران 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار