نجران : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نجران : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 20 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
خامس مشایط 20 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
نجران 20 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
نجران : قیمت طلای 22 عیار

نجران : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 20 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
خامس مشایط 20 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
نجران 20 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار