نجران : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

نجران : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آبه 28 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
خمیس u200bu200b مشیت 28 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
نجران 28 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
نجران : 22 کارات طلا قیمت

نجران : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آبه 28 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
خمیس u200bu200b مشیت 28 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
نجران 28 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
نجران : 22 کارات طلا قیمت