نجران : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نجران : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خامس مشایط 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
نجران 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
نجران : قیمت طلای 22 عیار

نجران : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
ابا 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خامس مشایط 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
نجران 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
نجران : قیمت طلای 22 عیار