ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
خارج 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
ریاض 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار

ریاض : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
خارج 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
ریاض 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار