ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
خارج 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
ریاض 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
ریاض : قیمت طلای 22 عیار

ریاض : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
خارج 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
ریاض 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار