ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
خارج 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
ریاض 17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
ریاض : قیمت طلای 22 عیار

ریاض : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
خارج 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
ریاض 17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار