ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
خارج 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
ریاض 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
ریاض : قیمت طلای 22 عیار

ریاض : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
خارج 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
ریاض 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار