ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
خارج 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
ریاض 12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38
ریاض : قیمت طلای 22 عیار

ریاض : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
خارج 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
ریاض 12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار