ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
خارج 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
ریاض 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار

ریاض : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
خارج 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
ریاض 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار