سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
به عنوان Suwayq 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
بهله 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
بارکا 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
باوشر 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
ایبری 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
مسقطی 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
نزاوا 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
رستاق 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
سور 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
به عنوان Suwayq 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
بهله 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
بارکا 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
باوشر 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
ایبری 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
مسقطی 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
نزاوا 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
رستاق 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
سور 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
سور : قیمت طلای 22 عیار