سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سور 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سور 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سور : قیمت طلای 22 عیار