تا اگر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تا اگر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
جده 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
مکه 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
تا اگر 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار

تا اگر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
جده 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
مکه 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
تا اگر 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار