تا اگر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تا اگر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
جده 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مکه 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تا اگر 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار

تا اگر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
جده 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مکه 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تا اگر 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار