تا اگر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تا اگر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
جده 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
مکه 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
تا اگر 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار

تا اگر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
جده 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
مکه 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
تا اگر 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار