تا اگر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تا اگر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
جده 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
مکه 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
تا اگر 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار

تا اگر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
جده 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
مکه 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
تا اگر 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار