تا اگر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تا اگر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
جده 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
مکه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
تا اگر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار

تا اگر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
جده 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
مکه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
تا اگر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار