تا اگر : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

تا اگر : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل قونفوحه 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
جده 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
مکه 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
تا اگر 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
تا اگر : 22 کارات طلا قیمت

تا اگر : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل قونفوحه 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
جده 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
مکه 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
تا اگر 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
تا اگر : 22 کارات طلا قیمت