تا اگر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تا اگر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
جده 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
مکه 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
تا اگر 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار

تا اگر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
جده 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
مکه 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
تا اگر 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار