تا اگر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تا اگر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
جده 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
مکه 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
تا اگر 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار

تا اگر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
القنفودها 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
جده 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
مکه 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
تا اگر 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
تا اگر : قیمت طلای 22 عیار