تبوک : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تبوک : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
تبوک : قیمت طلای 22 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
تبوک : قیمت طلای 22 عیار