تبوک : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تبوک : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47
تبوک : قیمت طلای 22 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00
تبوک : قیمت طلای 22 عیار