تبوک : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تبوک : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
تبوک : قیمت طلای 22 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
تبوک : قیمت طلای 22 عیار