تابوک : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

تابوک : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
تابوک 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
تابوک : 22 کارات طلا قیمت

تابوک : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
تابوک 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
تابوک : 22 کارات طلا قیمت