تبوک : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تبوک : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 23 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
تبوک : قیمت طلای 22 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 23 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
تبوک : قیمت طلای 22 عیار