تبوک : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

تبوک : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
تبوک : قیمت طلای 22 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
تبوک 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
تبوک : قیمت طلای 22 عیار