یانبو : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

یانبو : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
جده 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
مدینه 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
یانبو 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
یانبو : 22 کارات طلا قیمت

یانبو : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
جده 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
مدینه 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
یانبو 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
یانبو : 22 کارات طلا قیمت