یانبو : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

یانبو : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 24 جولای 2021 SAR ﷼228.02
مدینه 24 جولای 2021 SAR ﷼228.02
یانبو 24 جولای 2021 SAR ﷼228.02
یانبو : قیمت طلای 22 عیار

یانبو : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 24 جولای 2021 SAR ﷼209.00
مدینه 24 جولای 2021 SAR ﷼209.00
یانبو 24 جولای 2021 SAR ﷼209.00
یانبو : قیمت طلای 22 عیار