یانبو : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

یانبو : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
مدینه 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
یانبو 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
یانبو : قیمت طلای 22 عیار

یانبو : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
مدینه 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
یانبو 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
یانبو : قیمت طلای 22 عیار