یانبو : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

یانبو : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
مدینه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
یانبو 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
یانبو : قیمت طلای 22 عیار

یانبو : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
مدینه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
یانبو 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
یانبو : قیمت طلای 22 عیار