یانبو : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

یانبو : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مدینه 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
یانبو 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
یانبو : قیمت طلای 22 عیار

یانبو : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مدینه 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
یانبو 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
یانبو : قیمت طلای 22 عیار