یانبو : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

یانبو : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
مدینه 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
یانبو 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
یانبو : قیمت طلای 22 عیار

یانبو : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
جده 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
مدینه 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
یانبو 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
یانبو : قیمت طلای 22 عیار