అర్ రామ్స్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అర్ రామ్స్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
AED د.إ226.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50 AED د.إ-0.25
06 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.75 AED د.إ+1.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ225.75 AED د.إ+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ225.75 AED د.إ-2.50
03 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ228.25 AED د.إ-4.25
02 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ232.50 AED د.إ-1.25
01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ+1.25
31 జనవరి 2023 AED د.إ232.50 AED د.إ-1.25
30 జనవరి 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ+0.25
29 జనవరి 2023 AED د.إ233.50 AED د.إ+0.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ233.75
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ225.75
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ228.46
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ233.75
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) AED د.إ226.50
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ234.50
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ221.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ230.33
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ221.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ232.50
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ221.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ217.63
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ217.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ221.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.25
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ209.62
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ200.00
అర్ రామ్స్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ212.50
అర్ రామ్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అర్ రామ్స్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

07 ఫిబ్రవరి 2023
AED د.إ209.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50 AED د.إ-0.50
06 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ210.00 AED د.إ+1.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.00 AED د.إ-2.50
03 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ211.50 AED د.إ-3.75
02 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ215.25 AED د.إ-1.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+1.00
31 జనవరి 2023 AED د.إ215.25 AED د.إ-1.00
30 జనవరి 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
29 జనవరి 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.25
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ209.00
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ211.50
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ216.25
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) AED د.إ209.50
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ217.25
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ204.75
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ213.25
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ204.75
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) AED د.إ215.25
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ205.75
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.00
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ202.95
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ203.75
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ204.75
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ202.75
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ184.50
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ196.94
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ187.75
అర్ రామ్స్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ199.75
అర్ రామ్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర