సబా అస్ సలీం : బంగారం ధర, సబా అస్ సలీం బంగారు రేట్లు

సబా అస్ సలీం, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సబా అస్ సలీం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
KWD د.ك18.70
+0.10
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
21 మే 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
20 మే 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.00
19 మే 2022 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.25
18 మే 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك-0.15
17 మే 2022 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.15
16 మే 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
15 మే 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
14 మే 2022 KWD د.ك18.35 KWD د.ك-0.10
13 మే 2022 KWD د.ك18.45 KWD د.ك-0.15
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.15
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.35
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.72
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك19.15
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) KWD د.ك18.60
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.95
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.05
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك19.49
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك19.40
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك19.15
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك21.06
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.30
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك20.01
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك19.80
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك19.40
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.97
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.17
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.66
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.69
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సబా అస్ సలీం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
KWD د.ك17.75
+0.10
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 మే 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
20 మే 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
19 మే 2022 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.20
18 మే 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.10
17 మే 2022 KWD د.ك17.55 KWD د.ك+0.10
16 మే 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
15 మే 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
14 మే 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.10
13 మే 2022 KWD د.ك17.55 KWD د.ك-0.15
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.15
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.45
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.78
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.15
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) KWD د.ك17.65
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك18.48
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.40
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.15
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.15
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك18.58
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك18.15
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك18.40
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.57
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.05
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర