అల్ అహ్మది, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ అహ్మది : 24 కారత్ బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
KWD د.ك19.85
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 KWD د.ك19.85 KWD د.ك+0.10
05 జూన్ 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
04 జూన్ 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
03 జూన్ 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.25
02 జూన్ 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
01 జూన్ 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
31 మే 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.10
30 మే 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.15
29 మే 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
28 మే 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك+0.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.75
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك19.85
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك20.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) KWD د.ك19.85
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.70
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.75
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك20.12
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك20.10
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك20.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.60
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.90
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك20.16
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك19.90
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك20.10
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.40
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك19.32
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك18.60
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك20.00
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ అహ్మది : 22 కారత్ బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
KWD د.ك18.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 KWD د.ك18.80 KWD د.ك+0.10
05 జూన్ 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
04 జూన్ 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
03 జూన్ 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك-0.20
02 జూన్ 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
01 జూన్ 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
31 మే 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.10
30 మే 2023 KWD د.ك18.80 KWD د.ك+0.10
29 మే 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
28 మే 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.90
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.70
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.78
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك18.90
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) KWD د.ك18.80
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.55
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.70
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك19.03
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك19.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك18.90
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.45
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.80
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك19.05
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.80
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك19.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.95
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.45
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك18.29
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك17.60
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك18.90
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర