అర్ రిక్కా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అర్ రిక్కా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

17 జూన్ 2024
KWD د.ك23.40
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జూన్ 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
15 జూన్ 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
14 జూన్ 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.10
13 జూన్ 2024 KWD د.ك23.30 KWD د.ك-0.15
12 జూన్ 2024 KWD د.ك23.45 KWD د.ك+0.10
11 జూన్ 2024 KWD د.ك23.35 KWD د.ك+0.10
10 జూన్ 2024 KWD د.ك23.25 KWD د.ك+0.15
09 జూన్ 2024 KWD د.ك23.10 KWD د.ك+0.00
08 జూన్ 2024 KWD د.ك23.10 KWD د.ك-0.30
07 జూన్ 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك-0.40
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك23.80
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك23.10
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك23.42
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك23.45
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (16 జూన్) KWD د.ك23.40
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك24.50
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك23.25
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك23.75
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك23.35
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك23.65
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك24.40
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك22.85
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك23.68
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك22.85
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك23.25
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.60
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك20.75
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك21.88
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك20.75
అర్ రిక్కా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك22.60
అర్ రిక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అర్ రిక్కా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

17 జూన్ 2024
KWD د.ك22.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 జూన్ 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
15 జూన్ 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
14 జూన్ 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
13 జూన్ 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك-0.10
12 జూన్ 2024 KWD د.ك22.10 KWD د.ك+0.10
11 జూన్ 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.10
10 జూన్ 2024 KWD د.ك21.90 KWD د.ك+0.10
09 జూన్ 2024 KWD د.ك21.80 KWD د.ك+0.00
08 జూన్ 2024 KWD د.ك21.80 KWD د.ك-0.30
07 జూన్ 2024 KWD د.ك22.10 KWD د.ك-0.35
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.45
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك21.80
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك22.07
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك22.10
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (16 జూన్) KWD د.ك22.00
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك23.10
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك21.90
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك22.39
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك22.00
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك22.35
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.90
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك21.45
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك22.28
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك21.45
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك21.90
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك21.25
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.65
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك20.59
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك19.65
అర్ రిక్కా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك21.25
అర్ రిక్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర