హవల్లి, కువైట్ : బంగారం ధరలు

హవల్లి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జనవరి 2021
KWD د.ك19.04
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك+0.00
23 జనవరి 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك-0.22
22 జనవరి 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
21 జనవరి 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.17
20 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 జనవరి 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.26
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) KWD د.ك19.04
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك19.42
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.18
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.31
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.53
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.33
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.53
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.65
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.53
హవల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హవల్లి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జనవరి 2021
KWD د.ك17.45
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
23 జనవరి 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.20
22 జనవరి 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 జనవరి 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.15
20 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 జనవరి 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.66
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (24 జనవరి) KWD د.ك17.45
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.80
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.70
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك17.90
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.80
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.01
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
హవల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర