హవల్లి, కువైట్ : బంగారం ధరలు

హవల్లి : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
KWD د.ك18.16
-0.11
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 KWD د.ك18.27 KWD د.ك-0.11
17 జూన్ 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك-0.71
16 జూన్ 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
15 జూన్ 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 జూన్ 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.17
13 జూన్ 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
12 జూన్ 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك-0.11
11 జూన్ 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
10 జూన్ 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
09 జూన్ 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.53
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.27
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك19.53
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) KWD د.ك18.27
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.16
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.94
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.16
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك19.42
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.44
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك18.11
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.27
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.11
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.46
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك17.82
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك17.95
హవల్లి 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك17.46
హవల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

హవల్లి : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
KWD د.ك16.65
-0.10
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 KWD د.ك16.75 KWD د.ك-0.10
17 జూన్ 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.65
16 జూన్ 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
15 జూన్ 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 జూన్ 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.15
13 జూన్ 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
12 జూన్ 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك-0.10
11 జూన్ 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
10 జూన్ 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
09 జూన్ 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.75
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.90
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) KWD د.ك16.75
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.36
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك16.65
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك17.80
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.90
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.60
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.75
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.60
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.00
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك16.33
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك16.45
హవల్లి 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك16.00
హవల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర