అల్ ఐన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఐన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2024
AED د.إ292.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 AED د.إ292.00 AED د.إ-2.00
21 మే 2024 AED د.إ294.00 AED د.إ+1.00
20 మే 2024 AED د.إ293.00 AED د.إ+0.50
19 మే 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+0.00
18 మే 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+2.00
17 మే 2024 AED د.إ290.50 AED د.إ+3.00
16 మే 2024 AED د.إ287.50 AED د.إ-1.25
15 మే 2024 AED د.إ288.75 AED د.إ+3.75
14 మే 2024 AED د.إ285.00 AED د.إ+1.50
13 మే 2024 AED د.إ283.50 AED د.إ-2.25
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ294.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ277.50
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ285.10
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ278.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) AED د.إ292.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ291.25
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ271.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ283.03
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ271.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ279.75
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ270.50
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.50
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ262.07
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ251.50
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ270.50
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ248.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ241.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ245.21
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ247.00
అల్ ఐన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ248.00
అల్ ఐన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఐన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

22 మే 2024
AED د.إ270.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 AED د.إ270.25 AED د.إ-2.00
21 మే 2024 AED د.إ272.25 AED د.إ+1.00
20 మే 2024 AED د.إ271.25 AED د.إ+0.50
19 మే 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+0.00
18 మే 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+1.75
17 మే 2024 AED د.إ269.00 AED د.إ+2.75
16 మే 2024 AED د.إ266.25 AED د.إ-1.00
15 మే 2024 AED د.إ267.25 AED د.إ+3.25
14 మే 2024 AED د.إ264.00 AED د.إ+1.50
13 మే 2024 AED د.إ262.50 AED د.إ-2.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ272.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ257.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ263.99
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ258.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) AED د.إ270.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ269.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ262.09
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ251.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ259.00
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ250.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ242.66
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ232.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ250.50
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ229.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ223.25
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ227.07
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ228.75
అల్ ఐన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ229.75
అల్ ఐన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర