రువైస్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

రువైస్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
AED د.إ230.74
-1.10
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 AED د.إ231.84 AED د.إ+0.28
14 జూన్ 2021 AED د.إ231.56 AED د.إ-1.64
13 జూన్ 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ+0.00
12 జూన్ 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ-0.54
11 జూన్ 2021 AED د.إ233.74 AED د.إ-0.82
10 జూన్ 2021 AED د.إ234.56 AED د.إ-0.55
09 జూన్ 2021 AED د.إ235.11 AED د.إ+1.37
08 జూన్ 2021 AED د.إ233.74 AED د.إ-0.82
07 జూన్ 2021 AED د.إ234.56 AED د.إ-0.28
06 జూన్ 2021 AED د.إ234.84 AED د.إ+0.00
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.56
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ234.02
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ236.20
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) AED د.إ231.84
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.56
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ229.68
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ219.56
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ236.47
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ222.83
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ218.29
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ219.56
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.56
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ209.47
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ213.76
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ216.02
రువైస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ210.83
రువైస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రువైస్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 16 జూన్ 2021
AED د.إ211.50
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూన్ 2021 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.25
14 జూన్ 2021 AED د.إ212.25 AED د.إ-1.50
13 జూన్ 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ+0.00
12 జూన్ 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ-0.50
11 జూన్ 2021 AED د.إ214.25 AED د.إ-0.75
10 జూన్ 2021 AED د.إ215.00 AED د.إ-0.50
09 జూన్ 2021 AED د.إ215.50 AED د.إ+1.25
08 జూన్ 2021 AED د.إ214.25 AED د.إ-0.75
07 జూన్ 2021 AED د.إ215.00 AED د.إ-0.25
06 జూన్ 2021 AED د.إ215.25 AED د.إ+0.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ212.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ214.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ216.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (15 జూన్) AED د.إ212.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.52
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ201.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ216.75
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ204.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ200.08
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ201.25
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ198.50
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ192.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ195.94
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ198.00
రువైస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ193.25
రువైస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర