జెబెల్ అలీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

జెబెల్ అలీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
AED د.إ219.02
-1.09
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 AED د.إ220.11 AED د.إ-1.36
17 జూన్ 2021 AED د.إ221.47 AED د.إ-9.27
16 జూన్ 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ-1.10
15 జూన్ 2021 AED د.إ231.84 AED د.إ+0.28
14 జూన్ 2021 AED د.إ231.56 AED د.إ-1.64
13 జూన్ 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ+0.00
12 జూన్ 2021 AED د.إ233.20 AED د.إ-0.54
11 జూన్ 2021 AED د.إ233.74 AED د.إ-0.82
10 జూన్ 2021 AED د.إ234.56 AED د.إ-0.55
09 జూన్ 2021 AED د.إ235.11 AED د.إ+1.37
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.11
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ232.37
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ236.20
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) AED د.إ220.11
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.56
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ229.68
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ219.56
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ236.47
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ222.83
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ218.29
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ219.56
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ216.56
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ209.47
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ213.76
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ216.02
జెబెల్ అలీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ210.83
జెబెల్ అలీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జెబెల్ అలీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 జూన్ 2021
AED د.إ200.75
-1.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూన్ 2021 AED د.إ201.75 AED د.إ-1.25
17 జూన్ 2021 AED د.إ203.00 AED د.إ-8.50
16 జూన్ 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ-1.00
15 జూన్ 2021 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.25
14 జూన్ 2021 AED د.إ212.25 AED د.إ-1.50
13 జూన్ 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ+0.00
12 జూన్ 2021 AED د.إ213.75 AED د.إ-0.50
11 జూన్ 2021 AED د.إ214.25 AED د.إ-0.75
10 జూన్ 2021 AED د.إ215.00 AED د.إ-0.50
09 జూన్ 2021 AED د.إ215.50 AED د.إ+1.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ212.99
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ216.50
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (18 జూన్) AED د.إ201.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.52
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ201.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ216.75
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ204.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ200.08
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ201.25
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ198.50
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ192.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ195.94
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ198.00
జెబెల్ అలీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ193.25
జెబెల్ అలీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర