రిఫా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

రిఫా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూన్ 2024
BHD .د.ب28.80
+0.10
తేదీ ధర మార్పు
23 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب+0.00
22 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب-0.10
21 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.00
19 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.00
18 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.10
17 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب-0.20
16 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
15 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
14 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.30
13 జూన్ 2024 BHD .د.ب28.60 BHD .د.ب-0.30
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.30
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب28.40
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب28.77
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب28.80
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (23 జూన్) BHD .د.ب28.70
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.90
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب28.50
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب29.11
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب28.60
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب28.90
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.60
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب27.90
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب28.93
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب27.90
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب28.40
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.60
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.60
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب26.76
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب25.60
రిఫా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب27.60
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

రిఫా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూన్ 2024
BHD .د.ب27.10
+0.10
తేదీ ధర మార్పు
23 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب+0.00
22 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب-0.20
21 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.20 BHD .د.ب+0.10
19 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
18 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.10
17 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب-0.10
16 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
15 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
14 జూన్ 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.20
13 జూన్ 2024 BHD .د.ب26.90 BHD .د.ب-0.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.50
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.70
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب27.06
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب27.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (23 జూన్) BHD .د.ب27.00
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب28.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب27.38
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب26.90
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب27.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.90
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب27.23
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.30
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.80
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب26.10
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب25.26
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب24.20
రిఫా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب26.10
రిఫా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర