దుబాయ్ సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

దుబాయ్ సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూన్ 2024
AED د.إ281.75
+0.75
తేదీ ధర మార్పు
23 జూన్ 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ+0.00
22 జూన్ 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ-2.25
21 జూన్ 2024 AED د.إ283.25 AED د.إ+1.50
19 జూన్ 2024 AED د.إ281.75 AED د.إ+0.00
18 జూన్ 2024 AED د.إ281.75 AED د.إ+0.75
17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00 AED د.إ-1.50
16 జూన్ 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.00
15 జూన్ 2024 AED د.إ282.50 AED د.إ+0.25
14 జూన్ 2024 AED د.إ282.25 AED د.إ+2.75
13 జూన్ 2024 AED د.إ279.50 AED د.إ-2.25
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ286.00
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ277.75
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ281.34
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ281.75
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (23 జూన్) AED د.إ281.00
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ294.00
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ277.50
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ284.80
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ278.75
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ284.25
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ291.25
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ271.75
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ283.03
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ271.75
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ279.75
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ270.50
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.50
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ262.07
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ251.50
దుబాయ్ సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ270.50
దుబాయ్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

దుబాయ్ సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూన్ 2024
AED د.إ261.00
+0.75
తేదీ ధర మార్పు
23 జూన్ 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ+0.00
22 జూన్ 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ-2.00
21 జూన్ 2024 AED د.إ262.25 AED د.إ+1.25
19 జూన్ 2024 AED د.إ261.00 AED د.إ+0.00
18 జూన్ 2024 AED د.إ261.00 AED د.إ+0.75
17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25 AED د.إ-1.50
16 జూన్ 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.00
15 జూన్ 2024 AED د.إ261.75 AED د.إ+0.50
14 జూన్ 2024 AED د.إ261.25 AED د.إ+2.50
13 జూన్ 2024 AED د.إ258.75 AED د.إ-2.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ264.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ257.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ260.57
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ261.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (23 జూన్) AED د.إ260.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ272.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ257.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ263.70
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ258.25
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ263.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ269.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ262.09
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ251.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ259.00
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ250.50
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ242.66
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ232.75
దుబాయ్ సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ250.50
దుబాయ్ సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర